Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen på opgave. (Foto: Søværnet/ Troels Sundwall).

DTU-sikkerhedscenter skal styrke forskning og samarbejde

fredag 03 feb 17

Kontakt

Henning Heiselberg
Seniorforsker
DTU Space
45 25 35 36

Helt kort om Security DTU

DTU har pr. 1. februar 2017 etableret et center, som kaldes Security DTU og ledes af Henning Heiselberg.

Her samles universitetets viden inden for sikkerhedsområdet. Centeret involverer primært institutter, der har mangeårige samarbejdsrelationer med Forsvaret samt relevante myndigheder og virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsindustrien. Blandt andre institutterne DTU Space, Compute, Mekanik og Elektro.

Centeret er oprettet med støtte fra Thomas B. Thriges Fond.

Et nyt center, Security DTU, skal styrke DTU’s forskning og lette myndigheders og virksomheders adgang til universitetets viden på sikkerhedsområdet. Centeret placeres på DTU Space

Fra 1. februar har DTU fået et nyt center, som samler universitetets store viden og ekspertise inden for sikkerhedsområdet på ét sted.

Centeret kaldes Security DTU, og det skal både styrke universitetets forskning på området og samarbejdet med Forsvaret, forsvarsindustrien og relevante myndigheder omkring innovation, forskning og uddannelse inden for sikkerheds-, forsvars- og beredskabsområdet.

Her samles universitetets ressourcer, når det gælder emner som cybersikkerhed, forsvarsteknologi, militær og civil overvågning i Arktis samt redning, miljøberedskab og sikkerhed i forbindelse med naturkatastrofer.

”Med øget fokus og samarbejde mellem forskellige kompetenceområder styrker vi DTU’s indsats på sikkerhedsområdet og bliver samtidig i stand til at levere en bedre ydelse til Forsvaret og andre eksterne samarbejdspartnere inden for feltet”, siger institutdirektør Kristian Pedersen på DTU Space, hvor det nye center er placeret.

Langvarigt samarbejde udbygges

Det nye center er en naturlig udvidelse af mange års samarbejde på forsvarsområdet, som altså nu udbygges og styrkes.

Centerets arbejde involverer DTU-institutter, der gennem mange år har haft samarbejdsrelationer med Forsvaret, relevante myndigheder og virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsindustrien. Det er blandt andre DTU Space, Compute, Mekanik og Elektro, som har stor ekspertise og erfaring på området.

Leder af centeret er Henning Heiselberg, som netop er tiltrådt. Han ser frem til at komme i gang med opgaven, som i første omgang handler det om at få rammerne for centerets indsats på plads.

"Med øget fokus og samarbejde mellem forskellige kompetenceområder styrker vi DTU’s indsats på sikkerhedsområdet"
Kristian Pedersen, direktør for DTU Space

”Centeret skal gøre det nemmere for både myndigheder og virksomheder at kunne udnytte DTU’s store ekspertise på området og gå i samarbejde med universitetet, når der er behov for det”, siger Henning Heiselberg, som har mange års erfaring inden for forsvars- og sikkerhedsområdet.

Senest kommer Heiselberg fra en stilling hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarets program for indkøb af nye fly.

Fra cybersecurity til miljøovervågning og redning i Arktis

Centeret skal samarbejde med forsvaret omkring løsning af en bred portefølje af opgaver, som spænder fra cybersecurity og miljøovervågning til udvikling af nye materialer og teknologi til redningsindsatser.

DTU vil eksempelvis gerne gøre Søværnet bedre i stand til at yde hjælp til nødstedte skibe i blandt andet det arktiske område ved brug af drone- og satellitteknologi.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.