Antarktis fotograferet via satellitter. Landhævningerne i det nye studie i Science er undersøgt i det vestlige Antarktis, hvor grundfjeldet under isen hæver sig op til 41 mm om året, langt mere end andre lignende steder på Jorden. (Foto: NASA/British Antarctic Survey)

Ukendt smeltevandsområde opdaget dybt under Antarktis

tirsdag 27 nov 18

Kontakt

René Forsberg
Professor
DTU Space
45 25 97 19
DTU Space har via radarmålinger fra fly bidraget til en ny undersøgelse i Antarktis, som har afsløret et område på størrelse med Fyn dybt under isen, som smelter hurtigere end forventet.

Nær Sydpolen på Antarktis smelter isen bort nede fra i tre kilometers dybde, og det går hurtigere end forventet.

Det viser et nyt studie anført af forskere fra British Antarctic Survey, som DTU Space også har bidraget til. Ved hjælp af blandt andet radarer monteret på fly har det været muligt at danne et billede af området, som ikke tidligere har været undersøgt.

"Det varme område under isen er en stor overraskelse. Man har ment, at dette sted var et stabilt område"
René Forsberg, professor på DTU Space

Det viser sig, at der fra de indre regioner tilsyneladende drænes vand ud fra et ”varmt område” nede under isen (området med den gule ring på illustrationen nederst i artiklen). Området er omtrent på størrelse med Fyn. Afsmeltningen får isen oven over til at synke nedad

"Det varme område under isen er en stor overraskelse. Man har ment, at dette sted var et stabilt område i de indre regioner af Antarktis," fortæller professor på DTU Space René Forsberg om den nye opdagelse, som for nylig er offentliggjort i Nature-tidsskriftet Scientific Reports.

"Varmen bevirker øger smeltning fra bunden af isen og kan derfor betyde, at der her er et hurtigere flow og dermed accelereret massetab af is fra den Antarktiske iskappe".

Varme fra radioaktive klipper

Årsagen til afsmeltningen kan være usædvanligt radioaktive klipper og varmt vand, der strømmer op fra undergrunden. Dermed dannes smeltevand, som driver af sted og opsamles i søer under isen. Det ekstra vand kan få isen fra gletsjerne oven på til at glide hurtigere mod havet, og dermed accelereres smelteprocessen.

Det er DTU Space, der har taget initiativ til målingerne omkring Sydpolen og planlagt dem. Området med den smeltende is er opdaget via radarmålinger i forbindelse med tyngdefeltmålinger i projektet 'ESA GOCE Polar Gap'. Ingen har målt i dette område før.

Den gennemførte undersøgelse er sket i et unikt samarbejde mellem geodæter fra DTU Space, geofysikere fra British Antarctic Survey og glaciologer fra Norsk Polarinstitut, som er partnerne i ESA GOCE Polar Gap-projektet.

"Denne forskning er et godt eksempel på den synergieffekt, der opstår mellem deltagerne i projekterne, når der flyves i et så utilgængeligt område som Sydpolen," siger René Forsberg.

Måske sker det samme i Grønland

Med udgangspunkt i blandt andet den nye viden spekuleres der nu i, om tilsvarende fænomener finder sted i det centrale Grønland. For de kan i givet fald være en medvirkende årsag til den 'Nordøstgrønlandske isstrøm', som er en zone fra midt på indlandsisen til kysten, hvor isen bevæger sig usædvanligt hurtigt.

”I dette område mangler der dog stadig detaljerede flymålinger, som ville kunne bidrage til at afklare, om det er tilfældet,” siger René Forsberg.

Forskere fra DTU Space har via bl.a. radarmålinger fra fly bidraget til at afdække afsmeltning af Antarktis  under isen i et område, der ikke tidligere er undersøgt (Illustration: Nature/BAS)

(Den gule ring på de to kort angiver området og omfanget af afsmeltningen, som er afdækket i det nye studie. Kortet til venstre viser topologien, som den ser ud under det ca. tre km. tykke islag på Antarktis. Kortet til højre angiver, hvor hurtigt isen bevæger sig. Læs flere detaljer om figuren i den videnskabelige artikel ved at klikke her. Illustration: Nature/BAS)

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.