Foto: Sabina Askholm Larsen, DTU Byg

Affalds- og spildevandshåndtering i Arktis kræver lokalt tilpassede løsninger

onsdag 27 apr 16
|

Kontakt

Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
93 51 09 69
Der er en stigende interesse for teknologiske løsninger, som kan håndtere affald og spildevand i afsidesliggende byer og bygder i Arktis. Det er en af konklusionerne fra DTU Bygs internationale konference ARTEK Event 2016, hvor flere af disse løsninger blev præsenteret. Med over 100 deltagere og 55 oplæg var tilslutningen til konferencen den største nogensinde.

Afstandene er store i Arktis, og de beboede områder ligger ofte mange hundrede kilometer fra hinanden. Derfor er der en stigende interesse for løsninger til affalds- og spildevandshåndtering, som er tilpasset afsidesliggende byer og bygder, hvor opkobling til centrale løsninger i forhold ikke ligger lige for.

Det var en af konklusionerne på den internationale konference ARTEK Event 2016, som for nylig blev afholdt af Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved DTU Byg. Med over 100 deltagere og 55 oplæg var tilslutningen til ARTEK Event 2016 den største, siden konferencen startede i 2005. 

Temaet for konferencen var ”Sanitation in Cold Climate Regions”, og særligt nye metoder til håndtering af affald og spildevand var på dagsordenen. Konferencen blev afholdt i den vestgrønlandske by Sisimiut, hvor ARTEK uddanner arktiske diplomingeniører, der bliver trænet specifikt til at arbejde under arktiske forhold.

Fokus på lokalt tilpassede og transportable løsninger

"Det står klart for mig, at vi har nogle fælles udfordringer på tværs af landene, men at der samtidig er behov for at udarbejde lokale løsninger, der tilgodeser behovene i netop det samfund, de bliver udviklet til."
Pernille Erland Jensen

Infrastrukturen i og til fjerntliggende områder i Arktis er ofte ikke-eksisterede eller i bedste fald sparsomme. Det betyder, at transport af materialer kan være overordentlig vanskeligt. Derfor er det vigtigt at udvikle løsninger, der i høj grad kan monteres og betjenes af lokalbefolkningen.

Denne type løsning fokuserer arkitekten Aaron Cooke blandt andet på. Han arbejder som projektleder ved Cold Climate Housing Research Center i Alaska og var blandt oplægsholderne på ARTETK Event 2016. Flere kystområder i Alaska er præget af erosion som følge af klimaforandringer. Nogle steder æder kysterne sig 25 meter ind i landet om året, og i de kommende år vil der opstå et behov for at flytte flere mindre byer, der ligger nær kysten, fortalte Aaron Cooke i sin præsentation.

Derfor arbejder Aaron Cooke og hans kolleger på at udvikle en decentral og transportabel løsning, der kan give beboerne i afsidesliggende samfund ordentlige toilet- og vandforhold.

Den grundlæggende idé bag projektet er, at det mange steder i Arktis er nødvendigt at afvige fra tankegangen om, at en central løsning, som alle husstande er koblet til, er den eneste rigtige. Derfor er det nødvendigt at tænke i nye og mere fleksible baner, lød opfordringen fra Aaron Cooke og flere andre oplægsholdere på konferencen.

Samarbejde i hele Arktis

Konferencen tiltrak deltagere fra samtlige arktiske lande: USA, Canada, Rusland, Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark – inklusiv deltagere fra Grønland og Færøerne. Den brede interesse gav mulighed for at stifte bekendtskab med nye teknologiske løsninger såvel som nye samarbejdspartnere. Begge dele glæder Pernille Erland Jensen, lektor ved DTU Byg og ansvarlig for ARTEK Event 2016.

”Det har været vældig interessant at høre om de udfordringer, som de arktiske lande står over for med hensyn til at forbedre de sanitære forhold i de mest afsidesliggende egne. Det står klart for mig, at vi har nogle fælles udfordringer på tværs af landene, men at der samtidig er behov for at udarbejde lokale løsninger, der tilgodeser behovene i netop det samfund, de bliver udviklet til. Det er ikke en helt nem opgave,” siger Pernille Erland Jensen.

Selv om opgaven ikke er nem, er Pernille Erland Jensen fortrøstningsfuld. ARTEK Event 2016 fungerede nemlig som startskud for flere nye samarbejdsrelationer, både på videnskabeligt plan og mellem forskere og myndigheder, der har ansvaret for affalds- og spildevandshåndteringen.

”At mere end 100 personer fandt vej til Sisimiut for at diskutere de sanitære udfordringer, vi står over for i Arktis, er et bevis på, at der bestemt er interesse for at forbedre forholdene, både blandt forskere, virksomheder og myndigheder. Jeg glæder mig til at følge de mange spændende projekter, der blev præsenteret på konferencen, og til at komme i gang med de nye samarbejder, vi fik i stand i løbet af konferencen,” lyder det fra Pernille Erland Jensen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.