Diplomingeniør i Arktisk byggeri og Infrastruktur

Arktisk byggeri og Infrastruktur er en 4-årig diplomingeniøruddannelse, der er rettet mod arbejdet som bygningsingeniør under ekstreme klimatiske forhold, hvilket kræver helt særlige teknologiske løsninger og hensyn.

På uddannelsen i Arktisk byggeri og Infrastruktur er det muligt at vælge mellem fem specialiseringer, der alle har den arktiske kontekst som udgangspunkt:

  • Byggeri
  • Energi & indeklima
  • Anlæg
  • Miljø
  • Planlægning og infrastruktur

Uddannelsen foregår dels på DTU’s campus i den vestgrønlandske by Sisimiut og dels på DTU’s campus i Ballerup. DTU er et af få steder i verden, der udbyder en uddannelse som denne.

Uddannelsessproget er dansk og engelsk.

Læs mere om uddannelsen i Arktisk byggeri og Infrastruktur her.

Kontakt

Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
93 51 09 69