Om Arctic DTU

Formålet med Arctic DTU er at skærpe DTU’s profil på det arktiske område.

Arctic DTU har base på DTU’s campus i Lyngby og Sisimiut og har til opgave at fremme DTU’s arktiske aktiviteter inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning. Centeret har desuden ansvar for at koordinere og videreformidle DTU’s arktiske aktiviteter på tværs af universitetet. Den arktiske forskning foregår på - og på tværs af - de enkelte institutter.

For mere information om Arctic DTU, kontakt venligst konstitueret centerleder Niels Hoedeman på +45 93 51 89 71/nih@byg.dtu.dk.

Kontakt

Konstitueret centerleder 
Niels Hoedeman

Konstitueret leder af Arctic DTU og DTU campus Sisimiut

Tlf.: 45 25 21 66
Mobil: 93 51 89 71
E-mail: nih@byg.dtu.dk