Illustration: Jan Erik Rasmussen

Satellitter og droner som rygrad i fremtidens Arktis

mandag 09 feb 15
|
af

Kontakt

Niels Andersen
Senior Chief Consultant
DTU Space
45 25 97 83

Kontakt

Jens Olaf Pepke Pedersen
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 23
Satellitter og droner kan til sammen udgøre rygraden i en fremtidig infrastruktur, som er særligt anvendelig i Arktis. Det er hovedkonklusionen i en rapport om mulighederne for at benytte satellitter og droner i Arktis, som DTU Space og Polar DTU offentliggør i dag.

Satellitter og droner har hver for sig og særligt til sammen potentiale til at løse en række af Forsvarets og civilsamfundets opgaver i Arktis. Samtidig er der et betydeligt potentiale i en satellit- og dronebaseret infrastruktur i Arktis som en katalysator for en bæredygtig økonomisk udvikling. Det er hovedkonklusionerne i en rapport, som DTU Space og Polar DTU offentliggør i dag.

”Vores foreløbige afrapportering peger på, at et egentligt satellitprogram vil har stor nytteværdi i Arktis. Hvis forsvaret og de danske myndigheder vil øge den strategiske indsats i Arktis, er det afgørende at have rum-infrastrukturen på plads først, fordi det vil udgøre en rygrad i en øget tilstedeværelse i Arktis”, udtaler Niels Andersen, centerleder for Polar DTU, i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Rumbaseret infrastruktur kan øge vækst og værdiskabelse i Arktis

"Hvis forsvaret og de danske myndigheder vil øge den strategiske indsats i Arktis, er det afgørende at have rum-infrastrukturen på plads først, fordi det vil udgøre en rygrad i en øget tilstedeværelse i Arktis"
Niels Andersen, centerleder for Polar DTU

Investeringer i en rumbaseret infrastruktur i Arktis vil ikke blot bidrage til løsningen af Rigsfællesskabets nuværende opgaver i Arktis, men også direkte kunne øge den fremtidige vækst og værdiskabelse i denne del af Rigsfællesskabet.

Rapporten identificerer fire hovedområder, hvor satellitter og droner kan bidrage til både Forsvarets og det civile samfunds opgaveløsning i Arktis:

  • Kommunikation
  • Overvågning
  • Navigation
  • Kortlægning

Læs hele rapporten her.

Rapporten inddrager interessenter i Grønland og på Færøerne og er en midtvejsrapport i et større projekt, som DTU udfører for Uddannelses- og Forskningsministeriet. En endelig rapport udkommer senere i 2015.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.