Philip Loldrup Fosbøl (længst til højre) har givet sin ekspertvurdering i flere medier. Foto: Thorkil Christensen

Kemiingeniører kæmper mod klimakatastrofen

mandag 11 dec 17
|
af Frederik Appel Olsen

Kontakt

Philip Loldrup Fosbøl
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 28 68

Verden rundt arbejder kemiingeniører på nye teknologier, der kan reducere CO2-udledning. Såkaldt geo-engineering er en vej at gå, men der skal mere til. Kemiingeniører er en uundværlig del af løsningen.

En ny opfindelse har fanget nyhedsmediernes opmærksomhed: Det schweiziske firma Climeworks’ maskine, som kan trække CO2 ud af luften og binde den i undergrunden. Mange ser det som en teknologi, der kan hjælpe os med at nå målet om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning i FN’s Paris-aftale.

Dette har fået mange medier til at kontakte en ekspert på området: Philip Loldrup Fosbøl, lektor ved DTU Kemiteknik.

”Hvis vi vil indfri målene i Paris-aftalen, så skal hele verden have negativ CO2-udledning omkring 2050 – ved at fjerne mere CO2 end der udledes – og dermed har vi brug for en teknologi, som kan trække CO2 ud af atmosfæren. En sådan teknologi er en del af den værktøjskasse, som er nødvendig for at få det til at ske,” siger Philip Fosbøl til ScienceNordic.

Men én ny opfindelse er ikke en hurtig løsning på alle klimaudfordringer. Udover det faktum at særlige omstændigheder skal være til stede for, at man kan bruge Climeworks’ teknologi (som tilstedeværelsen af geotermiske energiressourcer som på Island), så er det også nødvendigt, at udledningerne bliver reduceret på en bred skala, og meget mere forskning er et must:

”Hvis vi vil løse problemerne ved klimaforandringerne, så har vi brug for mange forskellige tilgange. Maskiner der kan fjerne CO2 fra atmosfæren kan være en del af løsningen, men vi skal først fokusere på at reducere udledningen,” siger Philip Fosbøl.

 

CO2-relaterede projekter på DTU Kemiteknik

På hvilket som helst tidspunkt på DTU Kemiteknik er der igangværende projekter, der vedrører klimaproblematikker.

På forskningscentret CERE står lektor Nicoals von Solms i spidsen for projektet 'Carbon Neutral Energy Production by Hydrate Swapping', som startede op i år og løber indtil 2020. Projektet vil forsøge at adressere to kritiske globale problemstillinger: Den fremtidige energiforsyning til en voksende befolkning og den katastrofale trussel fra klimaforandring som resultat af global opvarmning forårsaget af drivhusgasser.

Med den såkaldte ”swapping”-proces, hvor metanen i hydrater bliver erstattet af CO2, vil forskerne her forsøge at bruge CO2 til at producere enorme ressourcer fra naturgas, der er ”låst inde” som solide gashydrater i permafrost og oceanernes marginzoner.

"Geo-engineering-teknologier som kan indfange og binde CO2 er én ting, men kemi- og biokemiingeniører kan beskæftige sig med alle dele af ”fødekæden” af drivhusgasudledning"
Philip Loldrup Fosbøl

Et andet forskningsprojekt, ‘Sustainable process design with process intensification’, af ph.d.-studerende Rebecca Frauzem fra KT Consortium, arbejder også for en fremtid med begrænset CO2-udledning. Projektet, der afsluttedes i år, har udviklet et bæredygtigt design til at opfange og udnytte CO2 – en måde at imødegå udledningsproblemerne, der ikke er ulig Climeworks’ maskine. Rebecca Frauzem forsvarer sin ph.d.-afhandling i januar.

Og på CHEC-centret sigter projektet ‘Thermally driven processes for CO2 reduction to fuels and chemical chemical building blocks’ – et samarbejde mellem DTU og Stanford University, der løber fra 2016 til 2024 – efter at udvikle en katalysator, som kan omdanne CO2 til ethanol ved lavt tryk og temperatur.

”Næsten alle brændsler og kemikalier indeholder kulstof, der i dag fås fra fossile brændsler. Men CO2 er også en mulig kilde til kulstof. Så når vi ikke længere ønsker at bruge, eller ikke er i besiddelse af, fossile brændsler, kan evnen til at omdanne CO2 til kemikalier vise sig at have stort potentiale i det lange løb,” siger Anker Degn Jensen, professor ved CHEC.
 

Kemiingeniører: En uundværlig del af løsningen

Philip Fosbøl er en ledende ekspert i geo-engineering-teknologier i Danmark, men, som han siger, geo-engineering er kun én del af et større billede:

”Geo-engineering-teknologier som kan indfange og binde CO2 er én ting, men kemi- og biokemiingeniører kan beskæftige sig med alle dele af ”fødekæden” af drivhusgasudledning: I processerne før, under og efter udledning. Vi ser på, hvordan man kan omdanne CO2 til biobrændsler ved katalytisk omdannelse. Vi ser også på, hvordan man kan øge energiressourcers effektivitet, hvilket er en vigtig del af klimamålene for 2020. Eller vi ser på nye teknologier, som kan forhindre udledningen til at starte med,” siger han.

Philip Fosbøl peger på et BioCO2-projekt på CERE med titlen ‘Biogas upgrading for high-purity CO2 distribution’. I dag er den relativt rene CO2 fra opgradering udledt som et spildprodukt og ind i atmosfæren. I stedet for at udlede CO2’en vil projektet forsøge at omdanne det til et værdifuldt grønt produkt, BioCO2, som kan sælges som et kommercielt produkt af biogasproducenter.

Dette viser, at kemi- og biokemiingeniører har mange kort på hånden, når udfordringer relateret til klimaforandringer og udledning af drivhusgasser skal takles. Som Philip Fosbøl formulerer det:

”Den CO2 som et projekt som BioCO2 forsøger at producere kan være anvendelig i mad, biobrændsel, medicin, produktion og svejsning. Det viser, at det vi kan gøre her på instituttet rækker langt ind i alle områder af industrien og er baseret på idéer om at reducere udledning og andre klimaproblematikker.”

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.