Forskning

DTU tilbyder forskningsbaseret viden og teknologiudvikling til både virksomheder og myndigheder, der opererer i Arktis.

Det er som regel nødvendigt, at de teknologiske løsninger er skræddersyet til den arktiske region, da løsninger som fungerer godt på de sydlige breddegrader, ikke nødvendigvis fungererer i Arktis.

DTU har mange års erfaring i Arktis. Universitetet har en stærk forankring i det grønlandske samfund, blandt andet gennem et campusområde i den grønlandske by Sisimiut, hvor DTU uddanner arktiske ingeniører.

DTU har adskillige aktiviteter i Arktis, og sågar også nogle i Antarktis.

DTU’s arktiske forskningsaktiviteter inkluderer følgende hovedområder:

  • Bygninger og energisystemer i Arktis
  • Kortlægning og overvågning af klimaforandringer
  • Anlæg og naturforhold i kolde egne
  • Arktisk miljøteknologi
  • Oceanografi i Arktis
  • Planlægning, bæredygtighed og infrastruktur
  • Bæredygtig udnyttelse af arktiske ressourcer

Se menuen til venstre for mere information om forskningsprojekter og forskningsinfrastruktur. 

 

UArctic

DTU er medlem af University of the Arctic (UArctic).

UArctic er et samarbejdsnetværk af universiteter, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutter og andre organisationer, der beskæftiger sig med uddannelse og forskning i og om Arktis.

Netværket bygger og styrker fælles ressourcer og samarbejdsinfrastruktur, der gør det muligt for medlemsinstitutionerne bedre at udføre deres arbejde i Arktis. Gennem samarbejde inden for uddannelse, forskning og formidling forbedrer UArctic den menneskelige kapacitet i nord, fremmer levedygtige samfund og bæredygtige økonomier og skaber globale partnerskaber.

ISAAFFIK - Arctic Gateway

DTU bidrager til ISAAFFIK - Arctic Gateway.

ISAAFFIK er er en webportal, der har til formål at dele viden om feltaktiviteter i Arktis og muliggøre samarbejde inden for forskning, uddannelse, konsulent-/myndighedsopgaver og logistik i Arktis.