AITC 2023 - Mapping the Arctic

Ny dato for AITC konferencen "Mapping the Arctic"

Efter en lang periode med corona-udsættelse, er der lagt nye datoer for konferencen:  Mandag 24. april - torsdag 27. april 2023 i Katuaq, Nuuk. 

Vi åbner for registrering og bringer yderligere information om konferencen i udgangen af juni 2022.

Alle personer, tilmeldt til konferencen inden corona-udsættelsen, har bevaret deres pladser og vil blive kontaktet inden udgangen af juni 2022 for genbekræftelse af tilmeldingen. 

Om konferencen
Mere end nogensinde har ændringerne i den arktiske region med hensyn til klimaændringer, geopolitiske spørgsmål, samfundsmæssig modstandskraft og tilpasning øget behovet for kortlægning, overvågning, præcisionsnavigation og nye teknologier i alle dens aspekter, der inspirerer til nye måder at samarbejde på i krydsfeltet mellem forskningen, myndigheder, erhvervsliv og samfund.

AITC 2023 vil samle eksperter og brugere af kortlægning og monitorering af isfrie landområder, åbent hav, havis, indlandsis, permafrost og kryosfæren. Med tematiske spor om eksempelvis skibsfart, fiskeri, søkort, geovidenskab, by- og landskabsplanlægning, hydrologi, miljøovervågning, arkæologi, overvågning, meteorologi mm. sætter konferencen fokus på et bredt spektrum af interesser inden for området. 

Nødvendigheden af en bæredygtig udvikling af Arktis, støttet af FN's bæredygtige udviklingsmål, har resulteret i nye arktiske finansieringsstrategier fra agenturer som ESA, den amerikanske NSF og EU's arbejdsprogrammer. Ved at samle forskellige interessenter vil konferencen give muligheder for at interagere på tværs af videnskabelige, civile og kommercielle felter, der kan skabe grundlag for udvikling af nye ideer og projekter og  skabe nye relationer til gavn for de arktiske samfund.

Programmet omfatter internationalt anerkendte key-note speakers, tematiske break-out sessions med key-notes som moderatorer, faciliteter til projektudvikling, en-til-en møder osv.

Forskere, fagfolk, politiske beslutningstagere, forretningsfolk mv. opfordres til at deltage i konferencen. For at involvere den kommende generation af eksperter på området, tilbydes et begrænset antal pladser til et reduceret konferencegebyr til ph.d.-studerende.

For nærmere information kontakt arctic@dtu.dk

 

Tidspunkt

man 24 apr 23 20:00 -
tor 27 apr 23 23:30

Arrangør

Arctic DTU

Hvor

KATUAQ - Greenlandic National Cultural Center, Nuuk, Greenland