Arctic DTU Polarforskerdag (intern DTU event)

Der er godt 100 kollegaer på DTU, der beskæftiger sig med det arktiske/antarktiske i deres arbejde. Men hvor godt kender vi til hinanden og de mange forskellige aktiviteter som foregår både på forskning, innovation og myndighedsbetjening?  

For at give hinanden muligheden for at lære hinanden bedre at kende, styrke det faglige netværk og samarbejde mellem os, inviterer Arctic DTU to gange årligt til en begivenhed på DTU, hvor vi præsenterer hinanden for et udvalg af aktuelle forskningsaktiviteter på tværs af faggrænser og institutter.

 

Denne gang afholdes Polarforskerdagen i forlængelse af den årlige arktiske logistikworkshop, som foregår onsdag d. 2. februar 10-15.30. Deltagere fra andre institutioner er også velkomne.

 

Du kan se frem til 1½ time med oplæg af et bredt udsnit DTUs nyeste arktiske forskning.

Tidspunkt

ons 02 feb 22
15:30 - 17:00

Hvor