Det Arktiske Semester

Det Arktiske Semester er målrettet kandidatstuderende, der ønsker at øge deres kendskab til ingeniørarbejde i kolde egne og samtidig læse et semester i Grønland.

Det Arktiske Semester foregår på DTU’s campus i Sisimiut og udbydes en gang om året i forårssemestret. Det Arktiske Semester kan indgå i en række af DTU's kandidatuddannelser og er også åbent for studerende fra andre universiteter.

Uddannelsessproget er engelsk.

Kontakt

Gunvor Marie Kirkelund
Lektor
DTU Byg
45 25 17 30